Algemene voorwaarden Snelvisum

 

Snel Visum B.V.
Grotebrugse Grintweg 12D
4005 AH  TIEL
KvK  61575976
BTW 854398429

Dit zijn de algemene voorwaarden van Snel Visum B.V. (=ondernemer)

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Snel Visum B.V. met jou (=consument) sluiten.
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken

Via verkoop@snelvisum.nl of snelvisumturkije@gmail.com

Per post: Snel Visum B.V. Grotebrugse Grintweg 12D 4005 AH TIEL.

 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

 • Artikel 1 – Webshop

De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.

Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

 

 • Artikel 2 – Producten

Wij verzorgen aanvragen voor een officieel visum naar Turkije. Na goedkeuring van de Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken leveren wij het officiële visum aan consument door dit elektronisch op te sturen naar het geleverde mailadres welk consument bij de aanvraag heeft vermeld.

Of anders per post, de verzendkosten komen voor rekening van consument.

 

 • Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDeal of Mister Cash, of overschrijving.

Ons product (visum) is een officieel reisdocument die door de Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geleverd.

Eenmaal aangevraagd kan een visum uit veiligheidsoverwegingen niet worden geretourneerd omdat deze aan een persoon gebonden reisdocument is.

Nadat de aanvraag goed is gekeurd en de betaling is ontvangen door de webwinkel, wordt het officiële visum geleverd op naam en conform zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan in zijn paspoort en/of identiteitsdocument.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen.

 

 • Artikel 4- Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven.

Je kunt in onze webshop betalen met iDeal, Mister Cash en of overschrijving.
De verzendkosten komen voor rekening van consument.

 

 • Artikel 5 – De prijs

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.

U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

Belangrijk om te weten is dat de Turkse overheid per land verschillende tarieven in rekening brengt voor het reguliere visum aanvragen naar Turkije. Hierdoor zijn de tarieven per land bij Snelvisum B.V. verschillend.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

 • Artikel 6 – Leveringen

Wij leveren je product (visum) af op het elektronische adres of indien anders aangegeven op het fysieke adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven.

De verzendkosten komen voor rekening van consument.

Je kunt je gegevens en adres niet meer wijzigen als wij het product (visum) al hebben aangevraagd en hebben verzonden.

Wij doen ons best om je bestelling binnen 1 werkdag te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte.

We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 5 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Mocht de bestelling na 5 dagen niet geleverd kunnen worden doordat het visum is afgewezen op grond van verzwijging, verduistering, mogelijke verdenking van misbruik of fraude, zijn wij verplicht hier melding van te maken. De kosten van het visum kunnen dan ook niet worden geretourneerd.

 

 • Artikel 7 – Retour

Je mag het product (visum) die al geboekt is niet retourneren. Het betreft een officieel visum dat wordt aangevraagd bij de Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eenmaal aangevraagd kan een visum uit veiligheidsoverwegingen niet worden geretourneerd omdat deze aan een persoon gebonden reisdocument is.

 

 • Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Consument is aansprakelijk voor het correct invullen van het aanvraagformulier en voor het controleren van de persoonlijke gegevens op het aanvraagformulier.

Schade die hier ontstaat, zal niet door ons worden vergoed.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

 • Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

 • Artikel 10 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar
verkoop@snelvisum.nl of snelvisumturkije@gmail.com

Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 1 dag nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 1 dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

 • Artikel 11 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Gelderland bevoegd.

 

Definities;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.